A constructor allows you to initialize an object’s properties upon creation of the object. If you create a __construct() function, PHP will […]

A class is defined by using the class keyword, followed by the name of the class and a pair of curly braces […]

Coding conventions serve the following purposes: They create a consistent look to the code, so that readers can focus on […]

Insight Pre-Intermediate. Class CD The Encyclopedia of Small Business Forms and Agreements: A Complete Kit of Ready-to-Use Business Checklists, Worksheets, […]

Có thể bạn chưa biết, tính đến nay số lượng Website sử dụng WordPress đã chiếm đến 23% toàn cầu, […]

Dịch tễ học Thay đổi theo loại polyp Để biết thêm thông tin về dịch tễ học của polyp đại […]

Viêm ruột thừa là tình trạng viêm cấp tính của ruột thừa, gây cảm giác đau bụng, chán ăn, phản ứng ở bụng. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng, thường có siêu âm hoặc cắt lớp vi tính hỗ trợ. Phương pháp điều trị là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.