Vấn đề ở chỗ sự cố gắng của bạn là nhằm tìm cách tốt nhất, tối ưu nhất để mang lại kết quả như mong đợi chứ không phải muốn vắt kiệt sức mình. Có những công việc có thể đạt được bằng sự kiên trì, quyết tâm cao độ trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng có những công việc chỉ đi tới đích khi bạn biết vạch kế hoạch hợp lý từng bước cho từng giai đoạn, thời gian cụ thể – và thành công sau cùng là kết quả của một chuỗi những kết quả, cố gắng trong từng giai đoạn đó.

Trước khi bắt đầu một công việc gì, hãy chọn cho mình một thái độ đúng và vững tin rằng mình có thể làm được bởi chính sự tự tin đó sẽ mang đến cho bạn cảm hứng để từng bước vượt qua trở ngại và có được sức mạnh đi đến tận cùng để hoàn thành công việc. Ngược lại, cho dù gặp thuận lợi nhưng nếu không tự tin, bạn vẫn có thể không hoàn tất công việc như mong đợi. Cảm giác tin rằng mình có khả năng luôn là khởi nguồn cho một năng lực thực sự.

Lựa chọn thái độ đúng, năng lực bắt nguồn khi bạn có niềm tin Chỉ có siêng năng thôi thì […]

Tổng hợp tài liệu về covid 19 trên NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/ Những bài tổng quan Recent Developments on Therapeutic and Diagnostic […]

Bài hit https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIAJzG85D1mxH0YyhprGjrC4I8TDgyFM Nhạc 8x9x

Số 40 tháng 03 năm 2020 (Xét nghiệm trực tiếp đến khách hàng) https://www.labmed.theclinics.com/issue/S0272-2712(20)X0002-3 Những bài viết nổi bật Challenges […]