Tên kết luận: VIÊM VÒM HẦU KINH NIÊN Nhóm chẩn đoán: VÒM HỌNG Mô tả vi thể: Dưới lớp thượng […]

Tên kết luận: SÙI MŨI ( RHINOPHYMA ) Nhóm chẩn đoán: MŨI Mô tả vi thể: Trên sinh thiết thấy […]