U DÂY SINH DỤC VỚI ỐNG DẠNG VÒNG ( SEX CORD TUMOR WITH ANNULAR TUBULES )

Posted on

Tên kết luận: U DÂY SINH DỤC VỚI ỐNG DẠNG VÒNG ( SEX CORD TUMOR WITH ANNULAR TUBULES )

Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG

Mô tả vi thể: Mô U gồm những cụm tế bào nhỏ, đồng dạng, xếp thành những vòng trên nền mô sợi xơ.