U SỢI BUỒNG TRỨNG LOẠI GIÀU TẾ BÀO ( CELLLULAR FIBROMA )

Posted on

Tên kết luận: U SỢI BUỒNG TRỨNG LOẠI GIÀU TẾ BÀO ( CELLLULAR FIBROMA )

Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG

Mô tả vi thể: Trên sinh thiết thấy mô U gồm các tế bào hình thoi, nhân tròn xếp hìnhcuộn, dải, mật độ tế bào cao.