U TUYẾN SỢI DỊCH THANH ( SEROUS ADENOFIBROMA )

Posted on

Tên kết luận: U TUYẾN SỢI DỊCH THANH ( SEROUS ADENOFIBROMA )

Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG

Mô tả vi thể: Mô U cấu tạo bởi các tế bào sợi tăng sinh mạnh, xen kẻ cấu trúc tuyến hình trụ thấp, có lông chuyển.