Lựa chọn phương pháp kiểm định phù hợp

Trong quá trình phân tích dữ liệu, việc lựa chọn phương pháp kiểm định phù hợp hết sức quan trọng. Tùy thuộc vào câu hỏi nghiên cứu. 2 Video bên dưới sẽ giúp chúng ta lựa chọn phương pháp kiểm định phù hợp.