Trình bày slide sao cho hay

Posted on

Bài viết này mình góp nhặt từ nhiều nguồn để cá nhân sử dụng và cho mấy bạn cần.

1. Vấn đề chọn màu

2. Vấn đề chọn kiểu chữ (font)

3. Khổ chữ

4. Quá nhiều chữ trong slide

5. Viết slide như viết văn bản

6. Không có thông điệp 

7. Chất lượng thông tin nghèo nàn

8. Dùng hoạt hình quá nhiều

9. Dùng clipart quá nhiều

Những vấn đề liên quan đến phong cách trình bày

10. Đọc slide

Có quá nhiều diễn giả trong các hội nghị ở Việt Nam đọc slide, và đó là một “đại kị”. Khi diễn giả đọc slide, khán giả sẽ nghĩ diễn giả chỉ là một cái máy nói, không am hiểu vấn đề, và thụ động. Đọc slide làm cho diễn giả quay lưng lại với khán giả, trong khi “nhiệm vụ” của diễn giả là nói chuyện với khán giả chứ không phải nói với … slide. Đọc slide còn gây một ấn tượng phản cảm, vì khán giả nghĩ rằng diễn giả chỉ nói những gì ai đó đã soạn cho để nói (trong thực tế cũng có vấn đề này).

Ghi nhớ:

  • Đừng đọc slide
  • Đừng lạm dụng hiệu ứng hình ảnh
  • Không đứng như trời trồng nhưng cũng đừng quá nhảy múa
  • Đừng vung bút chỉ lazer pointer lòng vòng
  • Đừng nói chuyện với slide, nói chuyện với khán giả
  • Đừng ấp úng, đừng dùng từ đệm Uhm hoặc Ahhh để đệm hoặc chuyển ý

11. Nói chuyện không dính dáng gì đến slide

12. Không dùng laser pointer

13. Nói quá giờ

14. Điệu bộ khi trình bày

Tham khảo

  1. https://nguyenvantuan.info/2021/04/05/nhung-loi-pho-bien-trong-trinh-bay-bang-powerpoint/?fbclid=IwAR1LYfc5JuaT6rKx0dJbR9_VZZ_XPQw9F_Di_BHVwvaOQZV_YDb-EQEiq-0