Polyp

Posted on

Dịch tễ học

 • Thay đổi theo loại polyp
 • Để biết thêm thông tin về dịch tễ học của polyp đại tràng, vui lòng tham khảo các chương riêng lẻ liên quan đến từng loại polyp trong Đề cương Bệnh học

Sinh lý bệnh

 • Căn nguyên của polyp đại tràng thay đổi từ ung thư đến không phải ung thư và có thể phát sinh không thường xuyên hoặc trong bối cảnh hội chứng

Nguyên nhân học

Đặc điểm lâm sàng

Chẩn đoán

Phòng thí nghiệm

Mô tả X quang

Các yếu tố tiên lượng

Sự đối xử

Mô tả tổng

 • Phân loại Paris dựa trên sự công nhận rõ ràng ( Nội soi 2005; 37: 570 )
  • Loại polypoid:
   • Cao ít nhất 2,5 mm trên lớp niêm mạc
   • Không cuống: không có cuống (o-Is)
   • Có cuống: có cuống, có thể do lực kéo lên khối lượng (o-Ip)
   • Semipedunculated (o-Isp)
  • Loại không polypoid:
   • Dưới 2,5 mm trên lớp niêm mạc
   • Hơi cao (o-IIa)
   • Phẳng (o-IIb)
   • Tổn thương hơi trầm cảm (o-IIc)
  • Đã đào / loét: o-III ( Ann Gastroenterol 2017; 30: 592 )

Mô tả bằng kính hiển vi (mô học)

 • Nói chung phụ thuộc vào loại polyp (xem các chủ đề cụ thể để biết chi tiết)
 • Mô học của các chất nâng dưới niêm mạc được sử dụng trong quá trình cắt polyp
  • Một số ví dụ bao gồm ORISE và Eleview
  • Sự xuất hiện mô học của các chất nâng phụ thuộc vào thời gian, từ vật liệu vô định hình sủi bọt ưa bazơ (sớm) đến các hạt hoặc dải băng hyalin hóa bạch cầu ái toan (muộn)
  • Có thể bắt chước amyloid nhưng được phân biệt dựa trên sự hiện diện của phản ứng tế bào khổng lồ của cơ thể lạ với chất nâng không phân cực và âm tính đỏ Congo ( Am J phẫu thuật Pathol 2020; 44: 793 , Am J Clin Pathol 2020; 153: 630 )