Tên kết luận: BỌC THƯỢNG BÌ Nhóm chẩn đoán: DA Mô tả vi thể: Bọc được cấu tạo bởi lớp […]

Tên kết luận: POLYP BIỂU MÔ LÀNH. Nhóm chẩn đoán: DA Mô tả vi thể: Mẩu sinh thiết có dạng […]