Tên kết luận: NANG GIÁP Nhóm chẩn đoán: GIÁP Mô tả vi thể: Trên sinh thiết thấy vách xơ có […]