Tên kết luận: BỆNH KIMURA’S Nhóm chẩn đoán: HẠCH Mô tả vi thể: Trên sinh thiết thấy nhiều mạch máu […]

Tên kết luận: HẠCH VIÊM PHẢN ỨNG Nhóm chẩn đoán: HẠCH Mô tả vi thể: Hạch tăng sản nang limphô.