Tên kết luận: POLYP BỌNG ĐÁI Nhóm chẩn đoán: THẬN – BÀNG QUANG – NIỆU ĐẠO. Mô tả vi thể: […]

Tên kết luận: U NHÚ ( PAPILLOMA ). Nhóm chẩn đoán: THẬN – BÀNG QUANG – NIỆU ĐẠO. Mô tả […]