Tên kết luận: NANG VÚ LÀNH TÍNH Nhóm chẩn đoán: VÚ Mô tả vi thể: Trên sinh thiết thấy ống […]